Geografia

Egypt sa nachádza na severe afrického kontinentu ohraničeného zo severu Stredozemným morom a z východu Červeným morom. Arabský záliv oddeľuje Sinajský polostrov. Dve tretiny plochy Egyptu zaberá vápencová plošina. Reliéf Egypta značne ovplyvňuje jeho najvýznamnejšia rieka Níl. Preteká celým územím Egyptu a na severe vytvára veľkú deltu. Väčšinu Egypta zaberajú monotónne púštne pustatiny. Územie Egypta je jedno z najstaršie obývaných území na svete. Z dejín je pre Egypt najvýznamnejšie obdobie Egyptskej ríše, z ktorého sa zachovalo množstvo pamiatok. Počas celých dejín bol o Egypt značný záujem u koloniálnych mocností. Nakoniec sa podarilo podmaniť si ho Veľkej Británii. V roku 1922 sa však Egypt vyhlásil samostatnosť.