Geografia

Krajina v prednej Ázii s mimoriadne bohatou aj pohnutou históriou, krajina troch hlavných monoteistických náboženstiev. Dejiny tejto biblickej krajiny sú zapísané v troskách dávno zničených miest, v púštnych dunách, na dne hlbokých jaskýň Mŕtveho mora a na stránkach Biblie. Okrem toho tu nájdete skalnaté hory, palmové oázy, púšte, jazerá a úchvatné historické pamiatky.

Izrael sa nachádza sa pri východnom pobreží Stredozemného mora. Prevažnú časť krajiny tvorí vápencové a slieňové 800–1000 m vysoké, kryhové pohorie pretkané zlomami. Najvyššia časť územia leží na severe – Galilea (Har Meron, 1208 m n. m.). Na juhu sa z púšte Negev dvíhajú vrchy budované starými granitmi a pieskovcami. Pobrežie Stredozemného mora lemuje 10–25 km široká pobrežná nížina. Na východe pohoria príkro spadajú do priekopovej prepadliny Ghór (dolina Jordánu), ktorý smeruje do Akabského zálivu. Nachádza sa v nej najnižšie položené miesto Zeme (–405 m), je na brehu Mŕtveho mora.