Víza

Vízová povinnosť

Ministerstvo zahraničných vecí SR oznamuje, že s platnosťou od 1.marca 2008 môžu občania SR cestovať do Kanady bez víz na krátkodobý pobyt. Pokiaľ nebude stanovené inak, je povolenie k pobytu platné 6 mesiacov od dátumu uvedeného na vstupnej pečiatke. Dĺžku obdobia, počas ktorého môže občan SR krátkodobo pobývať v Kanade, určí úradník v mieste vstupu na kanadské územie. Za určitých okolností môže úradník v mieste vstupu na kanadské územie dĺžku oprávneného pobytu skrátit alebo predĺžiť. V takom prípade bude dĺžka oprávneného pobytu uvedená vedľa vstupnej pečiatky alebo na samostatnom úradnom tlačive. Doba platnosti cestovného pasu musí presahovať predpokladanú dĺžku pobytu v Kanade. V čase príchodu do Kanady by mal byť cudzinec schopný preukázať prístup k dostatočným finančným prostriedkom na celú dobu pobytu ako aj spiatočnú letenku do SR alebo do inej krajiny, na územie ktorej je oprávnený sa vrátiť, v opačnom prípade môže byť vstup zamietnutý. Občanom SR cestujúcim do Kanady sa odporúča mať cestovné zdravotné poistenie na celú dobu pobytu v krajine pre prípady nevyhnutného lekárskeho ošetrenia, ktoré musí byť uhradené vopred.

Pracovať alebo študovať v Kanade je možné iba v prípade, ak si cudzinec pred odchodom do Kanady podaľ žiadosť o pracovné alebo študentské povolenie na Veľvyslanectve Kanady vo Viedni a povolenie mu bolo udelené. študentské povolenie nie je nutné pre kurzy angličtiny a francúzštiny v dĺžke kratšej ako 6 mesiacov. Cestujúcim, ktorí prichádzajú do Kanady pracovne, sa odporúča mať so sebou odporúčajúci list z firmy a pozvanie od kanadských obchodných kontaktov, v ktorých bude vysvetlený dôvod ich návštevy.

Veľvyslanectvo Kanady v Prahe a Kancelária Veľvyslanectva Kanady v Bratislave neposkytujú informácie o vízach alebo prisťahovalectve. Akákoľvek komunikácia o prisťahovalectve, vízach, študijných povoleniach, pracovných povoleniach alebo cestovných dokumentoch pre držitelov trvalého pobytu v Kanade musí byt smerovaná na Sekciu pre pristahovalectvo a víza veľvyslanectva Kanady vo Viedni, ktoré však neodpovedá na telefonické otázky.

Kontakt na Kanadské veľvyslanectvo vo Viedni:

Veľvyslanectvo Kanady

Laurenzerberg 2 (3. poschodie)

A-1010 Vienna, Austria

faxové císla: (43-1) 531-38-3911 a (43-1) 531-38-3427

e-mail: vienn-visa@international.gc.ca

Informácie o vízových požiadavkách, študentských a pracovných povoleniach, postupoch spracovania ako aj formuláre žiadostí sú k dispozícii na webových stránkach Veľvyslanectva Kanady vo Viedni - http://geo.international.gc.ca/canada-europa/austria/.

Poplatky za víza

cca 70 EUR

Platnosť víz

3 mesiace

Požadované dokumenty

Turistické víza:

študijné vízum:

Veľvyslanectvo

Zahraničné veľvyslanectvo