Víza

Medzi členskými krajinami EÚ (a teda aj SR) a krajinou Antigua a Barbuda platí bezvízový styk. Pobyt na území je možný za turistický účelom maximálne na obdobie do 3 mesiacov. Občania SR potrebujú na vstup do krajiny platný cestovný doklad minimálne so 6 mesačnou platnosťou po návrate.

Veľvyslanectvo

Zahraničné zastúpenie