Víza

Vízová povinnosť

Na udelenie víza SAR je potrebné mať pas s platnosťou jeden mesiac po skončení platnosti sýrskeho víza. Sýria udeľuje víza na svojich veľvyslanectvách a konzulátoch podľa miesta bydliska žiadateľa. Pre SR je príslušný zastupiteľský úrad SAR vo Viedni, resp. Honorárny konzulát SAR v Bratislave. Vstupné víza sa udeľujú s platnosťou na 6 mesiacov a môžu slúžiť na jeden alebo viac vstupov. Tranzitné víza sú zvyčajne platné 3, 6 alebo 12 mesiacov, s možnosťou jedného alebo viacerých vstupov.

Poplatky za víza

1 týždeň

cca 850 Sk/28 EUR/1 vstup, 1500 Sk/50 EUR/viacvstupov na 3 mesiace, 2400 Sk/80 EUR/viacvstupov na 6 mesiacov

Platnosť víz

max 3 mesiace (max. dĺžka pobytu sú 15 dní)

Požadované dokumenty

Veľvyslanectvo

Zahraničné veľvyslanectvo