Víza

Vízová povinnosť

Pre vstup do krajiny je potrebný platný cestovný pas (najmenej 6 mesiacov po skončení pobytu), príslušné vízum, o ktoré možno požiadať na veľvyslanectve Saudskej Arábie vo Viedni a spiatočná letenka.

Poplatky za víza

cca 1 týždeň, 54 USD/ 1 vstup, 134 USD/ viacvstupov na max. 1 rok

Platnosť víz

max 1 mesiac

Požadované dokumenty

Veľvyslanectvo

Zahraničné veľvyslanectvo