Víza

Vízová povinnosť

Na vstup jepotrebný platný pas najmenej 6 mesiacov odo dňa vstupu do krajiny. Občania SR môžu žiadať o víza na Veľvyslanectve Jordánskeho hášimovského kráľovstva so sídlom vo Viedni. Jednorázové vstupné víza (single - cca 14,- USD) na dobu pobytu jedného mesiaca môžu získať aj na hraničných priechodoch (okrem priechodu Allenby, King Hussein Bridge). Víza s viacnásobným vstupom je nutné žiadať vo Viedni. Ak pobyt presiahne dobu 30 dní je nutná registrácia na migračných úradoch, v opačnom prípade hrozí pokuta cca 2,- USD na deň pobytu (vrátane prvých 30). Pri vstupe do krajiny s vozidlom jordánske orgány často žiadajú opakované zaplatenie karnetu ("triptic"), ktorý bol zakúpený pre krajiny BV už pri vstupe do Sýrie alebo Libanonu (cca 15,- USD), ďalej medzinárodnú poistku (cca 40,- USD), vyžaduje sa medzinárodný vodičský preukaz.

Pozor: pri opustení krajiny sa uhrádza výstupný poplatok na osobu a vozidlo, čiastka nie je vysoká.

Pre pobyty dlhšie ako 3 mesiace je potrebné potvrdenie o zdravotnom stave. V odôvodnených prípadoch po posúdení miestnymi úradmi možno získať víza až na dobu 6 mesiacov alebo jedného roka.

Veľvyslanectvo

Zahraničné veľvyslanectvo

 

Honorárny konzulát Jordánskeho hášimovského kráľovstva