Víza

Vízová povinnosť

Pre občanov Senegalu cestujúcich do SR i pre našich občanov smerujúcich do tejto krajiny platí vízová povinnosť.

Požadované dokumenty

Veľvyslanectvo

Zahraničné veľvyslanectvo