Víza

Víza

Slovenský občan musí mať platný cestovný pas s dobou platnosti najmenej 1 mesiac presahujúcu dobu požadovaného víza. Pre občanov Slovenska je zavedená vízová povinnosť. Žiadosť o víza sa podáva na veľvyslanectve Vietnamu vo Viedni. Dieťa do 14 rokov, ak už je uvedené v žiadosti plnoletej osoby, nemusí žiadosť o víza podávať osobitne. Víza majú všeobecnú platnosť nie dlhšiu ako 6 mesiacov. Pri súkromných a obchodných cestách na pozvanie je potrebné, aby pozývajúce osoby predložili na správe pasov a víz MV Vietnamu (tzv. Správa A/18) pozvanie na návštevu. Velvyslanectvo Vietnamu vyžaduje na základe vyplneného vízového dotazníka súhlas MV VSR na vydanie víza. Turistické vízum bez hostiteľského pozvania sa vydáva na dobu maximálne 15 dní na základe podanej žiadosti na predpísanom formulári, predloženého platného pasu a fotografií žiadateľa. Cudzinec je povinný pri vstupe alebo výstupe deklarovať penažnú hotovosť vyššiu ako 3000,- USD (alebo ekvivalentnú hodnotu v inej valute) alebo 5 000 000,- VND.

Potrebné dokumenty

Zahraničné veľvyslanectvo