Víza

Vízová povinnosť

Na cestu do krajiny postačuje slovenským občanom platný cestovný pas. Bezvízový vstup sa týka turistických, obchodných a služobných ciest, ktorých dĺžka v jednom polroku neprekročí 90 dní. Pas musí byť platný minimálne 6 mesiacov po návrate. V prípade iného účelu cesty než turistického, vízová povinnosť zostáva. Prihlasovaciu povinnosť za turistu automaticky vybavuje hotel. Pokiaľ doba pobytu prekročí 30 dní, je turista povinný sám ohlásiť svoj pobyt na Federálnej polícii.

Zastúpenie SR

Zahraničné zastúpenie