Víza

Vízová povinnosť

Medzi členskými krajinami EÚ (a teda aj SR) a súostrovím Bahamy platí bezvízový styk. Európske spoločenstvo podpísalo dohodu s Bahamami 25.5.2009 o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch . Táto dohoda umožňuje občanom oboch strán cestovať bez víz na územie druhej zmluvnej strany na maximálne obdobie 3 mesiacov počas 6 mesiacov, a to pri všetkých účeloch cesty (turistika, vedecké aktivity či obchodné/podnikateľské cesty), avšak okrem osôb cestujúcich za účelom vykonávania zárobkovej činnosti. Pri vstupe na Bahamy je nevyhnutné mať platný cestovný pas. Pri preletoch v USA je povinnosť vybaviť si formulár ESTA prostredníctvom internetu.

Zastúpenie SR

Zahraničné zastúpenie