Víza

Vízová povinnosť

Od 20. marca 2008 je Slovenská republika zaradená do zjednodušeného vízového režimu, tzv. systému automatického elektronického vybavovania krátkodobých turistických víz e676 autogrant facility. Takto môžu naši občania získať krátkodobé turistické vízum na 90 dní bez väčších formalít obratom. Tento servis je zabezpečený Austrálskym imigračným úradom na webstránke http://www.immi.gov.au/e_visa/visitors.htm.

Pre tento druh krátkodobých víz nie je potrebné víza nalepiť do cestovného pasu – oznámenie o udelení víza Austrálsky imigračný úrad zašle emailom. Austrálčania cestujú do SR bez víz na dobu maximálne 90 dní. MZV SR oznamuje, že dňom 1. júla 2008 sa rušia poplatky na podávanie žiadostí elektronickou formou o udelenie krátkodobého víza na dobudo 90 dní pobytu pri cestách do Austrálie. Poplatky za ostatné druhy víz a podávanie žiadosti o krátkodobé víza papierovou formou ostávajú naďalej v platnosti.

Žiadosť o turistické vízum

Požiadavky pre podanie on-line žiadosti:

U žiadateľov starších ako 70 rokov je nutná lekárska prehliadka u akreditovaného lekára a poistenie po celú dobu pobytu v Austrálii.

Veľvyslanectvo SR v Austrálii

Austrálske veľvyslanectvo vo Viedni