Víza

Vízová povinnosť

Doklady - platný cestovný dokľad s dobou platnosti o dva mesiace dlhšou ako plánovaný pobyt v krajine. Občania SR môžu za účelom turistiky vstúpiť na územie Srí Lanky bez víz a zotrvať tam po dobu nepresahujúcu 30 dní. Pri pobyte nad 30 dní musia mať platné vízum, o ktoré je možné požiadať na Veľvyslanectve Srí Lanky vo Viedni. Vízum je možné taktiež predĺžiť na: Department of Immigration Emmigration Galle Buck Road Colombo 1 Tel.00941/288 13 63, 436 353 Predtým je potrebné požiadať o registráciu na adrese: Aliens Bureau Ground Floor New Secretariat Building Colombo 1 Tel:00941/29851.

Požadované dokumenty

Veľvyslanectvo

Zahraničné veľvyslanectvo