Víza

Vízová povinnosť

Občania SR, ako občania EÚ, môžu do Talianskej republiky cestovať s platným cestovným pasom alebo občianskym preukazom platnými minimálne 3 mesiace. Maloleté a mladistvé osoby do 16 rokov môžu byť zapísané v cestovnom pase rodičov. Samostatne cestujúce maloleté osoby do 15 rokov s vlastným cestovným pasom musia disponovať prehlásením rodičov, že cestujú s ich súhlasom.

Veľvyslanectvo

Zahraničné veľvyslanectvo