Očkovanie

Zdravotná starostlivosť a očkovanie

Povinné očkovanie proti niektorému ochoreniu pri vstupe do krajiny nie je vyžadované. Doporučené očkovania sú žltačka typu A,B, brušný týfus. O ďalších odporúčaných očkovaniach poskytujú na Slovensku informácie príslušné oddelenia cudzineckých chorôb.