Očkovanie

Odporúčané očkovania: žltá zimnica, hepatitída typu A a B, tetanus, obrna, týfus, cholera.