Očkovanie

Zdravotná starostlivosť a očkovanie

Povinné očkovania nie sú. Doporučené očkovania sú žltačka typu A,B, brušný týfus. O možnostiach očkovania sa informujte u svojho lekára. Súkromné zdravotnícke zariadenia majú slušný štandard, ktorý je na rôznej úrovni v podľa oblasti ostrova. Za poskytnuté zdravotnícke služby u lekára/ v nemocnici sa platí v hotovosti, na mieste. Lekárne a nemocnice sa nachádzajú vo väčších mestách a turistických strediskách. Odporúčame vlastnú cestovnú lekárničku a uzatvorenie poistenia liečebných nákladov. V prípade poistnej udalosti, okrem veľmi ťažkých prípadov, vyúčtovanie nákladov s poisťovňou prebehne až po návrate.