Očkovanie

Zdravotná starostlivosť a očkovanie

Povinné očkovanie proti niektorému ochoreniu pri vstupe do krajiny nie je vyžadované. Doporučené očkovania sú žltačka typu A,B, brušný týfus. Zdravotná starostlivosť je na nízkej úrovni. Nie je možné počítať s ošetrením bez vopred vyplatenej hotovosti alebo preukázaní medzinárodnej kreditnej karty. O odporúčaných očkovaniach poskytujú na Slovensku informácie príslušné oddelenia cudzineckých chorôb.