Očkovanie

Zdravotná starostlivosť a očkovanie

Na dostatočnej úrovni, existujú štátne aj súkromné zdravotnícke zariadenia. Po vstupe SR do EÚ majú slovenskí občania nárok na poskytnutie bezplatnej zdravotnej starostlivosti v štátnych zdravotníckych zariadeniach v rovnakom rozsahu ako občania Cypru. Nedostatok vody na ostrove býva dôvodom prečo je voda z vodovodného kohútika často nepitná.

Vakcinácia

Pred odchodom na Cyprus je vhodné konzultovať potrebné očkovania s lekárom. Týka sa to hlavne detí.