Očkovanie

Zdravotná starostlivosť a očkovanie

Odporúča sa mať uzatvorené cestovné poistenie a mať so sebou potrebné lieky, ktoré bežne užívate. Povinné očkovania do krajiny nie sú. Pre bližšie informácie kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára. Nevyhnutná (akútna) lekárska starostlivosť je poskytovaná našim občanom bezplatne. Štandardná lekárska starostlivosť v štátnych zdravotníckych zariadeniach je poskytovaná v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako pre gréckych občanov bezplatne a to na základe Európskeho zdravotného preukazu, ktorý si občania musia vyžiadať od svojej zdravotnej poisťovne v SR ešte pred vycestovaním do GR.

Vzhľadom na to, že vyššie uvedené zdravotná starostlivosť je poskytovaná slovenským občanom len v štátnych zariadeniach GR odporúčame im pred cestou do GR, aby sa pripoistili v súkromnej poisťovni v SR, aby mohli v prípade potreby využiť služby súkromného zdravotníckeho zariadenia, ktoré sú na nepomerne vyššej kvalitatívnej úrovni. V prípade, že si slovenský občan neplatil zdravotné poistenie na území SR (t. j. nemá Európsky zdravotný preukaz) a nemá ani súkromné pripoistenie, hradí si zdravotnú starostlivosť poskytnutú v GR z vlastných prostriedkov. Na prevoz do SR v prípade úrazu alebo úmrtia treba uzatvoriť komerčné poistenie, prípadne túto otázku konzultovať s príslušnou zdravotnou poisťovňou.