Doprava

Kvalitná je najmä železničná doprava, no na dobrej úrovni je aj autobusová. Vo všetkých väčších mestách je kvalitná taxislužba. Autá požičiava množstvo domácich aj medzinárodných spoločností, napr. Avis, Hertz atď.