Doprava

V krajine fungujú na dobrej úrovni všetky typy verejnej dopravy - železničná, vnútroštátna letecká, autobusová aj lodná. Dopravné značenie je väčšinou v Arabskom jazyku. Ženy majú zákaz riadiť motorové vozidlo. Namiesto súkromného vozidla preto odporúčame radšej cestovať taxíkmi.