Geografia

Územie Turecka má zhruba obdĺžnikový tvar, je cez 1600 km dlhé a 800 km široké. Pokrýva plochu 779 452 km², z toho leží v Európe na Balkánskom polostrove 23 764 km² (3% územia) a ostatných 755 688 km² (97% územia) leží v juhozápadnej Ázii na polostrove Malá Ázia (nazývanom tiež Anatólia). Anatólsku časť od Európy oddeľuje úžina Bospor, Marmarské more a Dardanely - toto je aj jediná morská spojnica medzi Čiernym morom a Stredozemným morom. Turecko obmývajú štyri moria: Egejské, Stredozemné, Čierne a Marmarské, susedí v európskej časti s Bulharskom a Gréckom a v ázijskej časti má spoločné hranice s Gruzínskom, Arménskom, Azerbajdžanom, Iránom, Irakom a Sýriou. Turecko je prevažne hornatá krajina. Uprostred sa rozkladá náhorná plošina.

Pobrežné roviny sú úzke, medzi nimi a centrálnou plošinou leží pohorie Taurus (pozdĺž pobrežia Stredozemného mora) a pohoria Pontus a Köroğlu pozdĺž pobrežia Čierneho mora. Východné Turecko je najmohutnejšou časťou krajiny. Pramenia tu rieky Eufrat, Tigris a Aras, leží tu jazero Van a najvyššia turecká hora Ararat (5165m). Nížiny sa nachádzajú len v európskej časti. Na 1,3 % plochy Turecka chránená príroda, patrí sem desať pobrežných regiónov, osemnásť chránených prírodných oblastí a 41 národných parkov, z čoho dva patria do prírodného svetového dedičstva UNESCO. Najnavštevovanejšie pláže sú na pobreží Egejského mora a v južnom Turecku pri Stredozemnom mori.