Geografia

Malajzia je 43. najviac osídlená krajina a 66.krajina s najväčšou celkovou rozlohou na svete, s počtom obyvateľov okolo 27 miliónov a rozlohou vyše 320 000 km2. Malajzia a Borneo, tieto dve rozdielne časti Malajzie, oddelené od seba Juhočínskym morom, majú do značnej miery podobnú krajinu v západnej aj východnej Malajzii, pobrežné pláne vedľa často husto zalesnených kopcov a hôr, z ktorých najvyššia je Mount Kinabalu / 4,095 m / na ostrove Borneo. Lokálne podnebie je rovníkové a je poznačené ročnými, juhozápadnými (apríl až október) a severovýchodnými (október až február) monzúnmi.