Víza

Vízová povinnosť

Pre vstup do krajiny je potrebný platný cestovný pas (minimálne 6 mesiacov od vstupu) a príslušné vízum, o ktoré možno požiadať na veľvyslanectve Kataru v Bonne/Nemecko alebo na veľvyslanectve Kataru v Budapešti/Maďarská republika.

UPOZORNENIA

Pokiaľ máte v cestovnom pase vízum Izraelu, môžu nastať problémy s udelením katarského víza!

- za udelenie víza sa musí zaručiť tzv."sponzor", t.j. osoba s trvalým pobytom v Katare, alebo administrácia hotela, ktorá cudzinca pozve a preberá za jeho pobyt plnú zodpovednosť. Nie je možné získať vízum na hraničnom priechode.

Veľvyslanectvo

Zahraničné veľvyslanectvo