Víza

V roku 2005 bola zrušená potreba turistických víz, takže pokiaľ sa nemienite zdržať na Novom Zélande viac ako tri mesiace, nepotrebujete žiadne víza. Od 17.4 2012 je možné zažiadať o dočasné vízum platné na 12 mesiacov – s hlavným cieľom pobytu dovolenkou spojenou so štúdiom a zamestnaním, ktoré je skôr príležitostným, ako hlavným cieľom návštevy.

Zastupiteľské orgány

Adresa veľvyslanectva SR na Novom Zélande so sídlom V Canberre (Austrália)

Adresa Veľvyslanectva Nového Zélandu pre SR