Víza

Vízová povinnosť

Pre občanov Slovenska, držiteľov klasického turistického pasu SR platí vízová povinnosť. Vízum môže byť udelené na hraničnom priechode, na letisku, prístave pri vstupe do krajiny. Cena víza udeleného na hraničnom priechode je 15 EUR. Hoci pasové orgány Turecka prijímajú i platby v inej mene ako USD, z praktického hľadiska ZÚ SR odporúča slovenským občanom mať uvedenú sumu pripravenú vopred v USD. Platnosť víza udeleného na hraničnom priechode je 30 dní (nie 1 mesiac!) a neexistuje možnosť jeho predĺženia na území Turecka. Za prekročenie platnosti víza turecké orgány vyberajú pokutu podľa dĺžky obdobia, o ktoré bola platnosť prekročená vo výške od 100 USD. Cestovný pas musí byť platný 6 mesiacov po návrate z krajiny.

Zastúpenie SR

Zahraničné zastúpenie