Očkovanie

Zdravotná starostlivosť a očkovanie

Povinné očkovania nie sú. Úroveň zdravotnej starostlivosti závisí od typu zdravotníckeho zariadenia. Klasické štátne zariadenie (patriace do správy štátnej zdravotnej poisťovne - SSK) svojou kvalitou nijak nevynikajú. Z tohto dôvodu sa ich návšteva odporúča iba v núdzových prípadoch. Zdravotnícke zariadenia zriadené pri univerzitách resp. súkromné zdravotné zariadenia vo väčšine prípadov sú vybavené na mimoriadne vysokej úrovni a poskytujú veľmi kvalitné zdravotnícke služby. V týchto zariadeniach tiež nebýva problém nájsť personál hovoriaci na dostatočnej úrovni cudzími jazykmi, predovšetkým anglicky. hlavných mestských konglomeráciách funguje tiež kvalitná služba akútnej lekárskej pomoci. V lekárňach je dostatok liekov a zdravotníckeho materiálu typického aj pre SR. Názvy liekov však môže byť rozdielne. V prípade špeciálnych liekov je lepšie si doviesť dostatočnú zásobu zo SR, hoci v akútnych prípadoch nájdenie kvalitnej náhrady by nemalo byť problémom. Odporúčame uzatvorenie poistenia liečebných nákladov.